SLIK KOMMER DU I GANG MED SØKNADSPORTALEN

Gjennom søknadsportalen kan du søke om tilskudd på vegne av det friluftsrådet du representerer.

For å få tilgang til søknadsportalen må du først registrere deg. Under registrering vil du bli bedt om å oppgi hvilket friluftsråd du skal søke på vegne av. Du må søke opp ditt friluftsråd i søkeboksen. Denne henter informasjon fra Enhetsregisteret. Når du er registrert vil din bruker ha status «til godkjenning».

Dersom du er første bruker som registrerer deg for en organisasjon vil det være FL som godkjenner deg som bruker. Første godkjente bruker får automatisk rolle som administrator. Dette kan dere selv endre på senere.

Dersom friluftsrådedet er registrert fra før vil en forespørsel om godkjenning gå til den eller de som er administrator.

For å starte registrering klikker du på «Innlogging med ID-porten» nederst på siden.

Hva betyr det å være administrator

Med rollen administrator kan du oppdatere organisasjonens data og godkjenne nye brukere. Alle organisasjoner må ha en eller flere bruker som har rollen administrator. Administrator har tilgang til å håndtere følgende:

- Oppdatere organisasjonens kontaktinformasjon
- Registrere organisasjonens kontonummer for utbetaling av eventuelle tilskudd
- Godkjenne og administrere organisasjonens brukere med tanke på rolle og tilgang

Hvordan oppdaterer jeg profilen min?

Merk at alle brukere uansett rolle kan oppdatere sin egen profil. Du finner menyen ved å klikke på navnet ditt eller personikonet øverst til høyre i søknadsportalen.

Hvordan sletter jeg brukeren min?

Når du er innlogget: Gå på profilen din. Klikk på navnet ditt eller person-ikonet øverst til høyre i søknadsportalen. Velg «Min profil» og klikk på «Fjern tilknytning».